Od czego zależy wytrzymałość tektury?

Tektura jest jednym z podstawowych materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Wybiera się ją zwykle ze względu na znakomitą odporność, niewielką masę oraz możliwość swobodnego kształtowania rodzaju opakowania tekturowego. Liczy się także jej niski koszt oraz ekologia – wytworzona z surowców naturalnych może być poddana recyklingowi. Przekonajmy się, jakie są rodzaje tektury i co wpływa na jej wytrzymałość.

Jakie są rodzaje tektury?

Do produkcji opakowań wykorzystuje się zarówno tekturę litą, powstającą z wielu sklejanych warstw papieru lub jednorodnej masy łączonej odpowiednim spoiwem, jak i tekturę falistą. Tektura lita jest używana głównie do wytwarzania opakowań jednostkowych. Tekturę falistą stosuje się tam, gdzie wymogi co do odporności na czynniki zewnętrzne są wyższe. Wynika to z jej struktury – tektura tego typu powstaje przez sklejenie ze sobą płaskich przekładek oraz warstw sfalowanych, łączonych ze sobą klejem nanoszonym na grzbiety sfalowania. Oferowane są tektury dwuwarstwowe składające się jedynie z przekładki i fali. Bardziej popularne są tektury trójwarstwowe z dwoma przekładkami i sfalowaniem, dostępne są też tektury wielowarstwowe o podwyższonej odporności. Warto pamiętać, że tektury różnią się także rodzajem sfalowań. Oferowane są pomniejszone tzw. mikrofale, a także standardowe i powiększone. Możliwe jest też używanie fali podwójnej lub dwuwarstwowej.

Jakie parametry mają znaczenie dla wytrzymałości tektury?

Największe znaczenie dla wytrzymałości tektury falistej ma rodzaj zastosowanych fal oraz liczba warstw. Parametrami branymi pod uwagę przy określaniu odporności tektury na czynniki zewnętrzne i obciążenia jest jej podatność na rozciąganie, sztywność przy zginaniu, wytrzymałość na łamanie i rozwarstwianie oraz przedarcie. Znaczenie ma nasiąkliwość. Badanymi cechami tektury w tym obszarze są odporność na zgniatanie krawędziowe, zgniatanie płaskie, przepuklinie, przebicie oraz sztywność i absorpcja wody. Dla gotowego opakowania z tektury falistej kluczowe znaczenie ma odporność na ściskanie.