Technologia 1

Dofinansowanie

Firma Martex Box Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej metody kaszerowania w procesie produkcji opakowań z tektury” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16.

Wsparcie finansowe wyniosło 495 040,00 zł, co stanowiło 85% wartości kosztów kwalifikowalnych (wartość kosztów kwalifikowalnych – 582 400,00 zł). Całkowita wartość projektu wyniosła 717 350,00 zł.

Dofinansowanie przeznaczone zostało na sfinansowanie zakupu kaszerownicy wraz z automatycznym odbiorem. Celem realizacji projektu była zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie.