Tektura jest bardzo wrażliwa na zbyt wysoką lub zbyt niską wilgotność. Papier może się marszczyć lub naciągać i nadmiernie elektryzować. Kluczowy jest zatem stały pomiar wilgotności tektury za pomocą specjalnego miernika. Dostarczone informacje dają możliwość wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych. W ten sposób można zapobiec deformacjom papieru poprzez rozszerzanie i kurczenie oraz zachować wysoką jakość opakowań tekturowych. Pomiar wilgotności pomaga zredukować straty materiałowe i wpływa na jakość wyrobów.

W przypadku papieru przeznaczonego do drukowania powinno się zachować wilgotność względną na poziomie około 55% – w przeciwnym wypadku papier będzie falował i przywierał do rolek. Tektura falista przechowywana w nieodpowiednich warunkach może stać się krucha lub rozmięknąć, co rzutuje na jakość opakowań. Wilgotność jest istotna również ze względu na procesy uszlachetniania papieru, czyli laminowanie, etykietowanie i powlekanie.

Metody pomiaru wilgotności tektury

Za pomocą miernika wilgotności tektury mierzy się wilgotność względną powietrza, jakie znajduje się pomiędzy warstwami papieru. Ponieważ papier jest materiałem higroskopijnym, to po pewnym czasie osiąga równowagę względem warunków otoczenia, dlatego pomiar powietrza pomiędzy arkuszami dostarcza precyzyjnych informacji o wilgotności samej tektury.

Z użyciem miernika można zastosować także metodę pojemnościową i rezystancyjną, które definiują zawartość wody w badanym materiale poprzez przyłożenie sondy do powierzchni surowca. Z wykorzystaniem tej techniki możliwe jest zdefiniowanie wilgotności do głębokości zaledwie kilku centymetrów w głąb ryzy, więc pomiar wilgotność względnej powietrza dostarcza bardziej precyzyjnych wyników. Poza tym często stosowanym rozwiązaniem są systemy automatycznego pomiaru wilgotności.