Wilgotność tektury to kluczowy parametr, który może mieć istotny wpływ na jakość i wytrzymałość opakowań. Zrozumienie i kontrola wilgotności tektury są niezbędne w procesie produkcji, aby zapewnić optymalną jakość opakowań. Ale jak właściwie zmierzyć wilgotność tektury? Przedstawiamy kilka metod stosowanych w przemyśle opakowań kartonowych!

Metoda rezystancyjna

W metodzie rezystancyjnej wilgotność tektury jest określana poprzez pomiar zmiany jej rezystancji elektrycznej. W produkcji opakowań z tektury stosuje się specjalne mierniki wilgotności, które dokonują pomiaru rezystancji elektrycznej za pomocą elektrod wbijanych w materiał. Potem przelicza się otrzymane wartości rezystancji na zawartość wilgoci na podstawie ustalonych wzorów lub tablic. To metoda stosunkowo prosta i szybka, ale jej dokładność może być uzależniona od cech samej tektury, takich jak jej grubość czy rodzaj zastosowanej powłoki.

Metoda kapacancyjna

Kolejną techniką pomiaru wilgotności tektury jest metoda kapacancyjna, która opiera się na zmianie pojemności elektrycznej próbki w zależności od jej wilgotności. W tej metodzie używa się specjalnych mierników wyposażonych w sondy kapacancyjne, które umieszcza się na powierzchni tektury. Zmiana pojemności elektrycznej próbki jest proporcjonalna do jej zawartości wilgoci, co umożliwia szybkie i precyzyjne odczyty. Ta technika znajduje szczególne zastosowanie w monitorowaniu wilgotności tektury na bieżąco.

Metoda wagowa

Jedną z tradycyjnych i powszechnie stosowanych metod pomiaru wilgotności tektury jest metoda wagowa. Jej zasada opiera się na ważeniu próbki tektury przed i po wysuszeniu w suszarce. Różnica w masie przed i po suszeniu pozwala określić procentowy udział wody w materiale. Mimo że metoda ta jest stosunkowo prosta i ekonomiczna, konieczne jest poświęcenie czasu na suszenie próbki oraz użycie precyzyjnej wagi laboratoryjnej.

Pomiar wilgotności tektury jest istotnym krokiem w procesie produkcji opakowań z tektury. Dzięki odpowiednim metodom pomiarowym można zapewnić, że tektura będzie odpowiednio sucha i stabilna, co przekłada się na trwałość kartonów. Kontrola wilgotności tektury powinna być regularnie przeprowadzana, aby zapewnić doskonałą jakość opakowań.